illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration

CBA Slovakia, a.s.

Pre spoločnosť CBA Slovakia, a.s. prevádzkujúcu cca 340  predajní zabezpečujeme

- dodávku HW vybavenia prevádzok - pokladničných miest, váh, ...
- dodávku a podporu aplikačného programového vybavenia pre retail
- dodávku technického a softvérového vybavenia ICT infraštruktúry 

Základ 460-tich z cca 600 pokladničných miest prevádzok CBA Slovakia predstavujú
riadiace jednotky POS InCoTech WSF a fiškálne tlačiarne POS BIXOLON SRP 350/FN.

Na prevádzkach CBA Slovakia používajú vynikajúce programové vybavenie 
Ventus MOPwin, KASA, KASAwin a uniPOS, ktorého dodávateľom je spoločnosť InCoTech.

Zobraziť Prevádzky CBA Slovakia na väčšej mape