illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration

Maloobchodná predajňa - MOP

        Aplikácia MOP/MOPwin – Maloobchodná predajňa je jednou z kľúčových aplikácií ISM. Ponúka prepracované nástroje na efektívne riadenie maloobchodnej (za určitých podmienok aj veľkoobchodnej) predajne. Vývoj aplikácie začal v roku 1992 a v polovici roku 2003 sa používala vo viac ako 2500 predajných jednotkách. V aplikácii sú zhmotnené dlhoročné skúsenosti vývojového tímu a používateľov, najnovšie poznatky a praktické skúsenosti z každodennej maloobchodnej praxe.

Hlavné funkčné vlastnosti

 • spracovávanie všetkých tovarových a finančných transakcií uskutočnených v predajnej jednotke
 • sledovanie stavu a pohybu skladových zásob v druhovom a finančnom vyjadrení
 • podpora pre pokladničné aplikácie a pokladnice
 • monitorovanie pokladníc v reálnom čase
 • podpora a nástroje pre nákup tovaru, vybavovanie reklamácií
 • podpora a nástroje pre objednávanie tovaru
 • podpora pre evidenciu obalových kont dodávateľov
 • podpora konsignačných tovarov
 • prepracovaný a variabilný vernostný systém a systém zliav pre zákazníkov
 • komunikácia s centrálou prostredníctvom mailu, FTP a jednoduchých textových správ
 • tvorba výkazu o nákupe, predaji a zásobách spotrebiteľských balení liehu pre colné úrady
 • podpora pre predajové akcie