illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration

Kasa druhová - KASA

        Program KASA/KASAwin – Kasa druhová je najpoužívanejšia aplikácia ISM. Začiatok vývoja aplikácie siaha do roku 1992 a odvtedy bola nasadená na takmer 4000 pokladničných miestach. Ako už napovedá samotný názov, KASA je aplikácia, ktorá sa používa na pokladničnom mieste predajne. Pokladničné miesto tvorí počítačová pokladnica alebo klasický počítač, ktorý je doplnený o potrebné technické zariadenia (zásuvka, zákaznícky displej, tlačiareň účteniek, snímač čiarového kódu a pod.). Nainštalovaním programu KASA sa z počítača stáva pokladnica s množstvom užitočných vlastností.

Hlavné funkčné vlastnosti

 • podpora položkového predaja tovarov
 • predaj prostredníctvom čiarového kódu alebo registračného kódu tovaru
 • vyhľadanie neznámeho tovaru podľa názvu, predajnej ceny, skupiny, katalógového čísla a pod.
 • automatická aktualizácia stavu zásob v reálnom čase
 • možnosť zablokovania predaja do záporného stavu
 • podpora zálohovania kontrolných pások v elektronickej forme v programe AKP
 • podpora rôznych vernostných systémov (nákupné karty, kupóny a pod.)
 • automatické poskytovanie preddefinovaných zliav
 • akceptácia bežne používaných spôsobov úhrady za nákup a ich vzájomná kombinácia


Pokladnica s aplikáciou KASA má niekoľko neoceniteľných vlastností:

 • rýchle a spoľahlivé spracovanie nákupu,
 • nízke systémové nároky - široké funkčné možnosti,
 • veľmi priaznivý pomer cena/výkon,
 • možnosť prepínania sieťového a autonómneho režimu, čím sa minimalizujú prípadné výpadky predaja aj pri vážnych poruchách sieťovej a serverovskej infraštruktúry.