illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration

Inventúry - INV

       Aplikácia INV – Inventúra je malou ale veľmi praktickou súčasťou ISM. Umožňuje vykonanie inventúry efektívnejším spôsobom a preto je vhodným nástrojom pre inventúrne komisie. Zjednodušuje a zrýchľuje vykonanie inventúry a zároveň umožňuje jednoduchšiu kontrolu jej výsledkov.

        Pri klasickom spracovaní inventúry sa súpis skutočných stavov robí formou zapisovania fyzických stavov na papierové hárky a ich následným prepisom do počítača. INV umožňuje priamy zápis fyzických stavov elektronickým spôsobom a tak odpadá časovo náročný úkon ich prepisovania z papiera do počítača.

 


        Aplikácia INV sa používa na štandardnom počítači, zvyčajne prenosnom, ktorý je možné mimo spracovania inventúr využívať aj na iné účely. V prípade potreby sa vhodným spôsobom pripojí ručný snímač čiarového kódu (ak to druh tovaru a usporiadanie predajne umožňuje), alebo sa na snímanie čiarových kódov použije prenosný záznamník, ktorý umožňuje po zosnímaní čiarového kódu zadať skutočne zistený fyzický stav tovaru.