illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration

Centrum obchodnej siete - COS

        Aplikácia COSwin/COSwinSQL - Centrum obchodnej siete zastrešuje všetky aplikácie ISM. Predstavuje efektívny nástroj na riadenie siete maloobchodných predajní. Aplikácia je určená na spracovávanie špecifických činností centrály maloobchodnej siete a na spracovávanie vybraných procesov a údajov predajní. COS zároveň predstavuje rozhranie, cez ktoré ISM spolupracuje so systémami tretích strán. Plní tiež úlohu administračného centra, z ktorého je možné riadiť aplikácie na jednotlivých predajniach - nastavovať ich parametre, prístupové práva a distribuovať nové verzie.

Hlavné funkčné vlastnosti

 • jednotná finančná evidencia zásob za všetky predajne bez ohľadu na aplikáciu používanú v predajni
 • kompletná alebo čiastočná evidencia dokladov predajní, tvorba vyšlých faktúr za predajne
 • nástroje na vytvorenie a udržiavanie centrálneho číselníka tovarov
 • nástroje na centrálnu tvorbu cien
 • možnosť začlenenia predajní do rôznych cenových skupín
 • tvorba cien pre cenové skupiny alebo jednotlivé predajne
 • možnosť začlenenia predajní do tzv. reťazcov z hľadiska riadenia predajových akcií
 • riadenie vernostného systému prostredníctvom identifikačných kariet s evidenciou držiteľov a nákupov na všetkých predajniach s aplikáciami MOP, JAP alebo uniPOS
 • centrálna administrácia aplikácií MOP a JAP
 • komunikácia s predajňami prostredníctvom mailu, FTP a jednoduchých textových správ
 • tvorba výkazu o nákupe, predaji a zásobách spotrebiteľských balení liehu pre colné úrady
 • prehľady, štatistiky, tvorba plánov a sledovanie ich plnenia