illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration

Informačný systém maloobchodu - ISM

Softvér renomovanej spoločnosti Ventus s komplexnými službami -
návrh, dodávka, inštalácia, aktualizácie, hotline, konzultácie, riešenie špecifických požiadaviek

                 ISM je špecializovaný informačný systém pre maloobchodný sektor. Tvorí ho sada aplikácií a programových modulov, ktoré poskytujú komplexné nástroje na riadenie siete maloobchodných predajní, maloobchodnej predajne, ako aj pokladničného miesta. Jednotlivé aplikácie ISM sú určené na spracovávanie procesov, úloh a činností typických v maloobchodnom sektore. ISM poskytuje vysokú variabilnosť, ktorá umožňuje, aby sa celkové riešenie ako aj jednotlivé aplikácie čo najviac prispôsobili potrebám a požiadavkám konkrétneho používateľa.

Hlavné funkčné vlastnosti:

 • obsahuje aplikácie Centrum obchodnej siete, Maloobchodná predajňa, Kasa druhová, Jednoduchá agenda predajne, Univerzálna pokladnica, Inventúry 
 • umožňuje pokryť všetky úrovne riadenia maloobchodnej siete od úrovne pokladničného miesta až po centrálu obchodnej siete,
 • dovoľuje vybrať vhodné nástroje pre rôzne typy predajní,
 • je vhodný pre rôzne systémy riadenia maloobchodnej činnosti,
 • ponúka jednoduché, ale komplexné služby pre spracovanie všetkých činností v predajni,
 • obsahuje nástroje na analýzu získaných údajov o nákupe, predaji a pohybe tovaru,
 • poskytuje podrobné informácie o predaji jednotlivých druhov tovaru a výške skladových zásob,
 • podporuje predaj pomocou rôznych systémov zliav a predajových akcií,
 • umožňuje niekoľko spôsobov identifikácie predajných položiek,
 • dovoľuje použiť rôzne typy platobných a vernostných systémov,
 • obsahuje integrované nástroje na vzájomnú komunikáciu aplikácií prostred­níctvom elektronickej pošty alebo ftp prenosu,
 • poskytuje služby na uľahčenie administrácie - profily používateľov, centrálne definovanie prístupových práv, distribúcia nových verzií aplikácií kanálmi, ktoré sa používajú na vzájomnú komunikáciu aplikácií,
 • poskytuje rozhranie na ekonomické agendy.