illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration

POS InCoTech - počítačová registračná pokladnica

Pokladničné pracovisko s komplexnými službami - návrh, dodávka, inštalácia, servis

V našom portfóliu produktov sa nachádza široké spektrum technického vybavenia

- riadiace jednotky - od klasických až po "all in one" kompaktné prevedenia,

- periférie - fiškálne tlačiarne, snímače čiarového kódu, váhy, pokladničné zásuvky, ...

POS InCoTech predstavuje osvedčenú zostavu pre fiškálnu pokladnicu s programovým vybavením Ventus KASAwin a UniPOS pracujúcich v prostredí Microsoft Windows Embedded POSReady 2009.

Radi Vám pripravíme návrh zostavy, ktorá Vám bude najlepšie vyhovovať.