illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration illustration

ICT infraštruktúra

        V oblasti ICT infraštruktúry pôsobí InCoTech ako systémový integrátor a poskytovateľ komplexných služieb od analýzy, cez dodávku až po prevádzkovú podporu. Nie sme závislí na konkrétnej značke a platforme, dodávame technológie od viacerých svetových výrobcov, rozhodujúce je dosiahnutie cieľov zákazníka.

        Ponúkame komplexné portfólio produktov pre vybavenie pracovísk (počítače, monitory, tlačiarne, multifunkčné zariadenia), lokálnych počítačových sietí, pripojenie a komunikáciu vzdialených používateľov, pobočiek a obchodných partnerov.

Poskytujeme komplexné služby

  • analýza
  • konzultácie
  • návrh ICT infraštruktúry
  • dodávka hardvéru a softvéru
  • podpora používateľov
  • správa a údržba
  • proylaktika
  • servis